donderdag 30 december 2010

Saxion gaat MEPpen

In mijn eerder blogberichten heb ik het al gehad over het inzetten van studenten bij innovatie (bewegingen) in Saxion. Nu zijn wij natuurlijk ook bezig met video/audio en (verrijkte) weblectures.

Vorig jaar zijn we een succesvol project gestart over het gebruik van weblectures (zie de video website van Saxion)
Docenten hebben zich spontaan gemeld om hoorcolleges, gastsprekers, studioclips over iets wat vaak aan de orde komt te maken en instructies voor veel gebruikte toepassingen.

We hebben gekozen voor een laagdrempelige toepassing met software van Panopto  en wijken hiermee af van het gebaande pad dat andere HO-instellingen hebben ingeslagen. Nu er enthousiasme op de werkvloer is zien we natuurlijk dat de vraag naar meer geavanceerde toepassingen en bijbehorende expertise gezocht wordt. Dit is expertise die we op dit moment nog niet van iedereen willen vragen. En zo is het idee van de MEPpen geboren.

Een MEP is een Multimedia Expertise Punt. Deze MEPpen gaan we op laten zetten door studenten van de opleiding Toegepaste Kunst en Techniek. Zij gaan vanuit hun expertise kijken wat er nodig is om aan de vragen van de docenten te voldoen, maar natuurlijk gaan ze ook nieuwe vragen oproepen. Dat betekent wel dat ze ook een MEP onder hun hoede nemen. Het zijn derde en vierde jaars studenten die op deze manier hun stage of afstudeeropdracht uitvoeren. Natuurlijk hebben ze een opdrachtgever (de projectmanager Saxion Webstroom) en een professionele docent begeleider van de opleiding. Het moge duidelijk zijn dat ze naast alle creatieve impulsen ook gewoon moeten zorgen voor goede documentatie en invulling van de zelf opgestelde businesscase. We denken namelijk dat de MEPpen nog wel even bestaan, dus continuïteit moet gewaarborgd worden, maar eerst gaan we ze natuurlijk zien als startende ondernemers!

Een mooie Win-Win: docenten kunnen hun producties laten maken, aanpassen. Studenten leren en kunnen voortborduren op producten van voorgangers en zo steeds verder verdiepen. Mooi toch?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten