maandag 12 december 2011

1 jaar en een preslink


Vandaag bestaat deze blog exact een jaar. De berichten zijn meer dan 48.000 keer gelezen, dat is een mooi aantal! De komende maand zijn er even geen berichten (ik heb een sabbatical maand ;-) en in het nieuwe jaar komt er wellicht een verrassing. Dit multiblog voldoet aan de wensen van de schrijvers en lezers. Het is multi qua schrijvers, multi qua onderwerpen, multi aan de eigen wijze van schrijven, multi qua vrijheid, kort, lang, wel of niet (wetenschappelijk) onderbouwd, serieus, uitdagend, vanuit een instelling, bedrijf of persoon, zie maar zolang het over onderwijsinnovatie gaat en het bericht niemand beledigd vind ik het goed.

En mocht je nog eens een andere presentatievorm willen en tijdens de feestdagen  willen oefenen met video, geluid en opnames bij bijvoorbeeld een bestaande presentatie?
Klik dan hier. Bekijk de demo en kies daarna voor CREATE of andersom wat je wilt.  Het zal je vast bevallen!

zaterdag 10 december 2011

Op weg naar gezamenlijk toetsen

OPROEP!
Hoor onze minister: de kwaliteit van toetsen moet omhoog, laten we investeren in de basiskennis en aangewezen specifieke beroepscompetenties per opleiding.  Laten we dat vooral "extern" laten toetsen. Surf heeft in het programma toetsing en toetsgestuurd onderwijs gelden voor het opzetten van een “nationale toetsinfrastructuur” Daar zit natuurlijk een gedachte achter, dat is niet voor niets.

Nu kunnen we twee dingen doen als HO:
1. afwachten en denken “dat loopt zo’n vaart niet” en dan plots met een CITO2.0 geconfronteerd
   worden of
2. wij als SURF (en dan bedoel ik dus niet alleen het bureau voor de goede orde) pakken dit op een
    vormen onze eigen kwalitatieve toetsorganisatie, zowel inhoudelijk als beveiligingstechnisch als
    organisatorisch.

In het SURF programma zien we al samenwerking ontstaan met betrekking tot gezamenlijke itembankopbouw, zoals bij de verpleegkunde en gezondheidszorgopleidingen. Dit is de eerste stap op weg naar kwalitatief goede toetsen, lijkt me.

Hier gaan een aantal fases aan vooraf, ik denk dan bijvoorbeeld aan:
1. docent ontwikkelt eigen toetsen en neemt die af
2. docenten in een team ontwikkelen samen toetsen en nemen die af
3. docenten van verschillende teams of opleidingen ontwikkelen samen toetsitems (of stellen die ter
    beschikking aan elkaar) en nemen de toets af
4. docenten van verschillende HO instellingen maken items, stellen die ter beschikking en nemen een
    toets af.
5. Idem 4, er zijn een aantal specialisten die de analyses en verbeteringen van de itembank ter hand
    nemen.
6. Idem 5, de toetsen worden klaargezet afgenomen, nagekeken en met analyse krijgen student en
    docent de resultaten terug.
7. Idem 6, de gehele organisatie wordt uitgevoerd door specialisten al dan niet binnen de gebouwen
    van de HO-instellingen en/of in regionale toetscentra (businessmodel iets van: elke HO, MBO, VO
    en particulier instituut kan er terecht).
8. Idem 7, de student kan op elk moment toetsen wanneer hij/zij vindt dat ie er aan toe is.

Wellicht ben ik hier of daar een stap vergeten, maar dat zouden we nu mooi in SURF verband kunnen uitzoeken. Laten we een focus aanbrengen en eerst kijken naar dit soort summatieve grootschalige toetsing in een professionele omgeving, met vragen die multimedia bevatten, waarin het mogelijk is om beveiligd toetsen af te nemen met veel studenten die gelijktijdig een toets kunnen afnemen. Laten we focussen op eigen uitbesteding door gezamenlijk onze nu duur betaalde licentiegelden “in een pot te gooien”. Laten we dat vooral gefaseerd doen, maar wel tempo maken. Dan kunnen de docenten zich bezig gaan houden met onderwijs, talentontwikkeling, groei, formatief toetsen, met hun core business.

Laten we wel zijn, dat is wat we toch willen kwalitatief goed onderwijs, gevolgd door een kwalitatief goede toetsing? Maar wel vanuit onze organisaties en niet door een goed bedoelde opgelegde externe organisatie? Dat laten we toch zeker niet gebeuren? Laten we het vooral samen doen. Daarvoor hebben we SURF in het leven geroepen! Het programma toetsing en toetsgestuurd leren en de SURF SIG toetsing zijn de basis. Besturen, management, ICTO's en collega docenten moeten het body/gewicht geven. Dus HO doe mee, sluit je aan!

maandag 5 december 2011

Uitdagend: Je eigen goedbedoelde adviezen uitproberen op jezelf

Gert-Jan Los
Al jarenlang adviseer ik vele opleidingen en hun docenten op het gebied van de toepassing van ICT in het Onderwijs. Soms kom ik enthousiastelingen tegen die maar een heel klein duwtje of schouderklopje nodig hebben, dat werkt fijn. Ook werken met docenten die in eerste instantie die de boot afhouden is trouwens fijn. Zij die zich met goed zicht op de succesvolle projecten elders afvragen wat voor hen de meerwaarde is of kan zijn en wanneer (goed) onderwijs echt via ICT versterkt of ondersteund kan worden. Ik kan het alleen maar toejuichen. Jarenlang heb ik mijn advieswerkzaamheden gecombineerd met het geven van trainingen aan docenten, niet alleen op het gebied van ICT en Onderwijs, maar ik geef bijvoorbeeld ook didactische trainingen op het gebied van multiple-choise toetsitems schrijven. Sinds een jaar combineer ik mijn werkzaamheden ook met het geven van onderwijs aan studenten. Ik geef nu de onderwijseenheid ICT en Onderwijsinnovatie aan Masterstudenten van de opleiding Leren en Innoveren. Ik kan het iedereen aanraden: probeer al je eigen goedbedoelde adviezen eens uit op jezelf.

Natuurlijk was ik van plan vooral ook via ICT om onderwijsinnovatie te bewerkstellingen. Bijvoorbeeld, als adviseur wijs ik op een mix aan toetsvormen, en vraag ik docenten na te denken óf en wat men formatief en summatief zou willen toetsen, passend bij het onderwijs dat men voor ogen heeft. Vol goede moed begon ik aldus aan de formatieve digitale kennistoets over de bestuderen literatuur die studenten zelf op het moment dat zij er klaar voor zijn kunnen maken. Na voorbereidingen (o.a. het maken van de toetsmatrijs) begon ik uiteindelijk ook met het schrijven van toetsitems. En toen dan dus proberen te werken zoals je het als trainer / adviseur beoogt. De toetsitems in een vroeg stadium met een collega uitwisselen, het niveau van de vragen inschatten, rekening houden de verschillende niveaus van de taxomonie. En natuurlijk niet in mogelijke valkuilen trappen (ontkennende formuleringen, geen gelijkwaardige alternatieve antwoorden…); Vervolgens de weg vinden om de toetsitems in QMP te zetten en vervolgens de zelftoets digitaal aanbieden via QMP zodat studenten thuis, op hun eigen moment, wanneer zij de literatuur bestudeerd hebben, kunnen ervaren hoe ze ervoor staan. En ik zorg er natuurlijk ook voor dat de toets zo ingebed wordt dat het niet vrijblijvend wordt de toets te maken. Studenten ervaren het gelukkig als positief, een student meldde mij bondig “Handig die feedback”.

Tsja, het is dus uiteindelijk gelukt, maar vooral de tijdsinvestering vooraf overschrijdt ruimschoots het voorziene aantal uren. Daar wijs ik docenten tijdens de trainingen toetsitems schrijven ook altijd op, maar het bracht me ook op het volgende: als ik het zelf al zo lastig vind, terwijl ik mij ook nog eens voor mij bekend terrein begeef, hoe moet dat dan voor andere docenten zijn. Zij die een cursus van mij hebben gevolgd en het vervolgens in praktijk proberen te brengen. Ik heb voor docenten die dat lukt nog meer respect gekregen. Hierbij nog een voorbeeldje ter illustratie:

Als docent heb ik binnen een week twee technische bugs aan het licht zien komen bij de wiki waarin studenten samen aan een groepsopdracht werken. Ja, twee keer binnen een week. Mijn eerste reactie als docent was na de eerste bug: “Kan gebeuren, maar als het nu maar niet nog eens gebeurt.”En toen het de tweede keer gebeurde, met een andere bug: “Ik ga het anders organiseren, of een andere wiki, of dan maar niet via de wiki”. Uiteindelijk heb ik er bij beide gevallen toch voor gekozen in lijn met mijn adviezen vriendelijk mijn collega’s van functioneel beheer te benaderen. In beide gevallen was het technische probleem ook binnen een dag opgelost. Niet alleen is de wiki voor de hele organisatie weer toegankelijk, ook is het een goede gelegenheid om het belang van de 4 in balans nog eens aan te halen, zowel voor mij als docent in deze onderwijseenheid, als voor mij als adviseur ICT en Onderwijs voor Stenden hogeschool.

Afsluitend kan ik zeggen dat Onderwijs en ICT een uitdagende relatie blijft. Net als in elke relatie is succes nooit vanzelfsprekend. Blijven investeren in deze uitdagende relatie dus.

donderdag 1 december 2011

Zonder zorgen grootschalig toetsen?!

Kan dat? Ik merk dat Hoger Onderwijs Nederland al een tijdje op zoek is naar mogelijkheden van grootschalig gelijktijdig toetsen, zonder gedoe, betrouwbaar, beveiligd en met een mogelijke menukeuze. De huidige pakketten schieten te kort en soms ook de (keten)organisatie. Ik mocht daar onlangs op een SURF dag over digitale toetsafname systemen al eens iets over vertellen.

Hoe kan zo’n keuzemenu er dan uitzien?
1. Afnamesysteem intern of uitbesteed?
2. Data intern of uitbesteed?
3. Toetsen in regionale toetscentra of toch in house?
4. Infrastructuur bepalend of past binnen de eigen infrastructuur
5. ………….

Het lijkt mij een prima idee om zo’n menu eens verder uit te werken en tot een nationale toetsinfrastructuur te komen. Niet via allerlei moeilijk QTI(light) standaarden of zo iets maar gewoon in een overall omgeving, omdat:
· je organisatie professioneel met toetsen en examineren bezig is
· je zeer grote aantallen examens op hetzelfde moment wilt kunnen afnemen
· je je op de inhoud wilt kunnen concentreren
· je je over techniek geen zorgen wil maken
· je 100% veiligheid eist
· je je wensen terug wilt kunnen zien in de software

In Engeland kennen ze zoiets al langer met een uitserveeromgeving die 18.000 toetsen gelijktijdig en indien gewenst multimediaal uitserveert. We hebben het dus over “proven technologie”!

Ook zo’n genoeg van al dat gedoe? Wie wil in gesprek over een gezamenlijk initiatief. Laten we dat vooral samen doen met SURF en wel concreet in het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren.

Interesse? Mail me: h.a.t.logtenberg@saxion.nl.
Tijd om eens wat (meer) samen te doen!


Oh ja, conversies of overzetten van je eigen omgeving naar een nieuwe infrastructuur moet gewoon in de deal zitten, dus dat mag geen obstakel zijn.

BYOD! Manouvreren tussen functionaliteit en veiligheid

Marco Otte
Servicemanager IT en onderwijs bij de IT afdeling van Wageningen UR.

Het zoemt, het lispelt, het ruist en het hangt in de lucht:
Bring Your Own Device!

Collega Chris blom geeft in zijn bijdrage aan dit BLOG een nuancering van de stuurbaarheid van en binnen het Web en de wereld van de mobiele apparatuur. In deze bijdrage aandacht vooral aandacht voor dat laatste.

Bij Wageningen UR stond het vorige jaar nog onder de noemer “Bring your own PC” in het zogenaamde “CIO – werkplan 2011”. In dit plan spreken alle stakeholders die met ICT en Onderwijs te maken hebben, af wat er het komende jaar aan innovatie en vernieuwing op gebied van ICT en Onderwijs gaat worden gerealiseerd.

Bij alle items in het plan staat wat de doelstelling is en dat was in dit geval:
“Het doel van het project is voorbereid te raken op de vraag, wat de plaats van hardware van studenten in het PC-park van Wageningen UR is.”

Een klein jaar verder leest dit bijna als een archaïsme. Studenten slepen geen laptops (meer) mee, hooguit hier en daar een netbookje, nee, ze hebben een smartphone!

De stuurgroep die de items in het CIO-werkplan van hoge dan wel lage prioriteit voorziet, gaf dit initiatief een lagere prioriteit. In 2011 zijn de inspanningen beperkt gebleven tot enkele discussiebijeenkomsten en een enquête onder studenten over het gebruik van smartphones. De enquête leert dat de stuurgroep een wijs besluit heeft genomen:

§ In 2011 heeft 35% van onze eerstejaars studenten een smartphone; tegen 28% van alle studenten in
   2010;
§ 55% van de smartphone bezitters raadpleegt internet er meerder keren per dag mee. 22% doet dit
   elke dag;
§ Mail en Schedule (rooster) achtige informatie (in EDUweb) zijn de meest gewilde EDUdiensten voor
   mobiele toegang met een smartphone.

Maar hoe vliegen we het nu verder aan?

Het staat buiten kijf dat over 2 à 3 jaar alle studenten over een smartphone beschikken, simpelweg omdat er dan geen dumbphones meer te koop zullen zijn. Kortom nú is het momentum om applicaties (om ) te bouwen, gebruikersinterfaces geschikt te maken voor weergave op kleine schermpjes (Tip: Gebruik vooral donkere tinten: Spaart batterij!)

Dus IT: Aan de slag!? Ho ho ho! Dat gaat zomaar niet! Want al die tig verschillende devices/smartphones met al die verschillende operating systems/platformen (Androïd, Windows Mobile, Symbian, Blackberry OS, IOS) van verschillende versies, rijp en groen, opensource en closedsource, zijn potentiële bronnen van besmetting van het WURnetwerk zodra ze daarmee verbonden zijn! Hackers zullen gauw de veiligheidslekken in populaire platforms ontdekken en de koppen op telegraaf.nl of Nu.nl zullen sappig berichten over studentengegevens die op straat liggen. Naast imagoschade zit natuurlijk ook niemand te wachten op het wegen virussen of hackers “uit de lucht” zijn van de dienstverlening!

Kortom : IT staat voor de uitdaging om d.m.v. techniek connectiviteit te bieden tot het universiteitsnetwerk met als randvoorwaarden een zo laag mogelijk veiligheidsrisico en maximale functionaliteit!

Maximale functionaliteit? Wat is dat dan? Dat is heel simpel: Internettoegang! Geen gedoe met Apps en nog minder gedoe met Appsen voor al die verschillende devices en operating systems!
Een goede applicatie kopen die voldoet aan de html 5 standaard en alle browsers kunnen daar dan mee uit de voeten!

Ideaal toch? Ja dat wel en ook nog niet helemaal realistisch anno nu. HTML 5 is een standaard die nog in ontwikkeling is en ook de bedoelde browsers zijn nog niet allemaal html-5-ready. Maar het is wel de way-2-go: Kwestie van tijd.

En voor wie het nu nog niet weet wat met your own device wordt bedoeld: Hier een enthousiaste amerikaan die het eventjes uitlegt met aansluitend een legal notice t.a.v. aansprakelijkheidsrisico’s van BYOD!