maandag 20 december 2010

Innoveren is een mentaliteitskwestie (Frans Nauta)

Een mooi interview in de Volkskrant van afgelopen zaterdag 18 december met Frans Nauta lector innovatie publieke sector bij de HAN. Hij doet daar een aantal mooie uitspraken die me uit het hart gegrepen zijn. Ik pak er twee uit: "Honoreer niet alleen op publicaties (van onderzoek), maar ook op goed onderwijs, op toegepast onderzoek en ondernemerschap". En "Scholen zien er uit als een plek waar gebouwen van de instelling gemengd zijn met die van bedrijven".

Ik kreeg een flashback naar 5 jaar geleden. De academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw van Saxion startte een nieuwe opleiding Stedebouwkundig Ontwerpen waarbij we als onderwijscontext wilden opereren in een groot oud gebouw als learning community: het Sax Lab.
Wat is de filosofie van Sax Lab? In feite zou je kunnen zeggen dat de vijf "Olypische Cirkels" het uitgangspunt waren. De cirkels bestaan uit netwerken rondom; 1. de opleiding, 2. het kenniscentrum leefomgeving met zijn lectoren, 3. startende bedrijven van bijvoorkeur studenten, 4. creatieve kunstenaars, 5. werkplaatsen van innovatieve bedrijven uit het werkveld van Stedebouwkundig Ontwerpen in de ruimste zin van het woord. Elke cirkel rond de vijf (internationale) netwerken zouden elkaar raken en bevruchten. Toegepast onderzoek zou tot innovaties leiden, studenten participeren in onderzoek, onderzoek leidt tot nieuwe "start-up", de resultaten vloeien naar elke partner in het Sax Lab. Workshops / seminars / bijscholingen het zijn co-producties, een win-win situatie voor elke deelnemer.

De opleiding wordt echt competentiegericht opgezet met kennis, inzicht, vaardigheden en attitude op elk niveau bij elkaar gezet als geheel en in de beroepscontext gemeten. Studenten doen twee keer per jaar een assessmentgesprek aan de hand van hun portfolio. De studenten hebben de lead over hun eigen studie, coaching is prioriteit 1, elkaar kennen ook. We zorgen voor kwaliteit en diepgang door het aanbieden van colleges door goede experts van de opleiding en uit de andere "ringen". Een community waar je bij wilt horen, waar je niet voor het zesje gaat omdat je daarmee de ander en jezelf te kort doet.

Dit alles natuurlijk met ondersteuning van een supersnelle ICT infrastructuur. Wat de studenten willen gebruiken om hun eigen netwerk te onderhouden laten we vrij, veel web 2.0 toepassingen, de studenten maken zelf wel uit wie er in dat netwerk opereren. Ons aanbod staat in de hogeschool leeromgeving, is dat een probleem? Zeker niet, leren doe je overal, daar kun je geen totaal regie op voeren. Onderwijs is vragen stellen, antwoorden en oplossingen zoeken, nog liever....... vinden.
Vrijheid, blijheid? Nee zeker bij de start van de opleiding niet. Studenten kennen het concept niet, moeten leren dat ze niet alles voorgeschoteld krijgen. Dat de netwerken hun eigen leerbehoeftes moeten kiezen en samenstellen, Dat ze MEER willen, DIEPER willen gaan voor een goed resultaat. Het eerste jaar van de opleiding voor de studenten bestaat uit vrijheid in gebondenheid!

De opleiding is nu in het vierde jaar. Is het gelukt? Nou nog niet helemaal, het gebouw werd anders en het concept is natuurlijk wat eigenwijs en soms zelfs tegendraads. En toch zie je dat er een dynamiek is ontstaan die je nog niet bij veel opleidingen aantreft. Studenten zijn tevreden en gemotiveerd. Extra impulsen om de opleiding met de vijf cirkels te realiseren zijn in aantocht, er komt nieuwbouw. Dat is het moment om het concept in volle breedte uit te rollen, het kan dan als een van de voorbeeldopleidingen dienen voor modern, boeiend en uitdagend community onderwijs, waarbij de verbinding tussen innovatie, toegepast onderzoek, ondernemerschap en ICT in het onderwijs met elkaar verbonden worden. Zichtbaarheid gegarandeerd.


Teruglezend zou je kunnen zeggen dat het in deze ICT-tijd het niet van belang hoeft te zijn dat de mensen uit de vijf cirkels fysiek bij elkaar zijn. En toch lijkt me dat nu juist de basis voor het succes. Elkaar motiveren en inspireren, de "inner" circle die uit "echte" mensen bestaat en die dan hun fysieke en digitale netwerken aan elkaar beschikbaar stellen. Ik voel het nu al helemaal bruisen en borrelen. Kenniscirculatie ten top!


Wie meer van dit soort initiatieven kent, opsturen die URLs.........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten