vrijdag 24 december 2010

Toetsen nog steeds onderbelicht?

Het lijkt er op dat we nog steeds te vaak denken dat toetsing de afsluiting is van een periode colleges of opdrachten. Dat is wel erg jammer, want toetsing is natuurlijk een onderdeel van je onderwijsproces. Er zijn zo veel vormen van toetsing die nog maar mondjesmaat gebruikt zoal: intake toets, (peer)feedback, voortgangsgesprekken, portfolio interview, peerevaluation, self assessment, 360 graden feedback, projectopdracht, document annotation, enzovoort, enzovoort.
Al deze vormen zijn natuurlijk ook digitaal te ondersteunen. Dat is een open deur.

SURF is bezig met het bij elkaar brengen van samenwerking door middel van het uitschrijven van een tender toetsen en toetsgestuurd leren.

Daarbij hoort ook een landelijke infrastructuur, geen gemakkelijke opgave, maar de tijd is er rijp voor. Nu is die infrastructuur belangrijk, nog belangrijker is dat de experts in Nederland elkaar vinden en weten te waarderen waardoor uitwisseling en delen van know how en content eindelijk een feit wordt. Kwaliteit bundelen tot een grote kwantiteit van inhoudelijke- en procesexperts, opgaven ter beschikking krijgen, strategieën rondom toetsing met bijvoorbeeld social media, onderzoek doen naar wat werkt en wat niet….
Wat zou het mooi zijn wanneer er een Special Interest Group Toetsing komt die alle soorten toetsing vertegenwoordigt en regie en sturing mag nemen om tot een Nederlands Toets Service Centrum HO te komen. Laten we het nu doen, voordat het ons wordt opgedrongen…


Ik las het volgende in de Nationale Onderwijsgids van 22 december 2010:
Eindeloos lezen helpt leerlingen niet aan een voldoende; een diagnostische of tussentijdse toets zorgt ervoor dat de lesstof veel beter onthouden wordt. Dat meldt de website Studenten.net.
De Amerikaanse psychologen Katherine Rawson en Mary Pyc vroegen aan ruim honderd studenten een woordenlijst Engels-Swahili uit het hoofd te leren. De groep studenten was in tweeën verdeeld. Één groep kreeg herhaaldelijk een toets over het geleerde. De andere groep leerde alleen de woordenlijst. De groep die drie tussentijdse testen aflegde, scoorde bijna drie keer zo goed als de studenten die het zonder tussentijdse test moesten stellen. Volgens Pyc en Rawson leggen studenten beter verbanden en onthouden ze de leerstof beter door het lesmateriaal tussentijds te testen. Studenten kunnen dan de informatie beter ophalen wanneer dat nodig is. Tijdens een tentamen bijvoorbeeld…….

En die tussentijdse toetsen natuurlijk ook via laptop, netbook, tablet en/of smartphone, kunnen we gelijk multimedia incorporeren, toch? Een mooi voorbeeld daarvan is het CBR

Geen opmerkingen:

Een reactie posten