woensdag 22 december 2010

Studenten structureel betrekken bij ICT&O beleid

We roepen het vaak, maar doen het nog te weinig. Betrek de studenten bij je ideeën of nog beter laat de studenten de ideeën zelf aandragen, dat is wel zo pro actief.
In 2011 gaat het programma ICT&O van Saxion hiermee een start maken. Bij alle projecten wordt een klankbordgroep van studenten ingezet. Nog belangrijker is het studenten kabinet. Een vaste groep studenten die gevraagd en ongevraagd input leveren, zowel digitaal als via vier lunchbijeenkomsten. We willen het studentenkabinet dit jaar ook betrekken bij de online Educause en/of meenemen naar het Educa congres in Berlijn.

Motiveren en gemotiveerd worden daar gaat het ons om!

De eerste oproep is dan ook op SAX.NU geplaatst:

De dertien academies van Saxion hebben het programma ICT&O opgezet. Dit programma maakt en voert het beleid uit rond de thema’s ICT&onderwijs en ICT&onderzoek.

De uitvoering wordt vorm gegeven in Special Interest Groups. Deze SIGs worden ingevuld door docenten uit academies, medewerkers van kenniscentra en een vaste staf van specialisten. Binnen het programma is een aparte mogelijkheid voor innovatiearrangementen die in de academies zelf uitgevoerd worden.

Voor de komende jaren richt het programma ICT&O zich via de SIGs op diverse onderwerpen:

  1. “de digitale leer- en werkomgeving”,
  2. “didactisch gebruik van ICT in het onderwijs”,
  3. “digitaal toetsen en portfolio”,
  4. “onderzoek en ICT” en
  5. “kleine innovatie projecten”.

De verantwoordelijkheid voor het programma ligt bij de regiegroep ICT&O, die bestaat uit managementleden van de academies. De dagelijkse aansturing van het programma is in handen van de programmamanager en twee business information managers

Het programma ICTO is voor de vorming van een “studenten kabinet” op zoek naar studenten, die zich betrokken voelen bij het gebruik van ICT in het onderwijs.

Een “studenten kabinet” kan het beleid op het terrein van ICT en onderwijs en uitvoering van ICT projecten bespreken en/of alternatieven presenteren. Het programma ICTO organiseert 4 keer per jaar in de derde week van een kwartiel een discussielunch op de verschillende Saxion locaties, waarvoor wij studenten willen uitnodigen deel te nemen. Tijdens de lunch wordt er gediscussieerd over verschillende ICT onderwerpen en projecten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten