maandag 11 april 2011

Provocerend innoveren vanaf de werkvloer

Heerlijk! Een jonge docent(onderzoeker) die zich het kaas niet van zijn brood laat eten. In een gesprek met hem gaf hij aan dat bij de beide academies waar hij opereert er alleen maar medewerking was. Wanneer docenten aangeven dat "het MT" niet meewerkt is het de vraag of "het MT" überhaupt gevraagd is wat ze er van denken. De directie cq het management heeft ook echt het beste met het onderwijs voor. Zij zijn heel vaak niet de barrière bij nieuwe ideeën, hoewel dat vaak wordt beweerd. Er kan meer dan je denkt, initiatieven van de werkvloer worden juist omarmt. Je moet het wel even bespreken, dan komt het meestal wel goed. Of zoals ik pleeg te roepen: "geld is geen issue als je een goed plan hebt". Of we herschikken of we vinden "nieuw geld". Als dit je motiveert lees dan het relaas van Stephan Corporaal, Saxion docent-onderzoeker met (eigen)wijze ideeën, hij gaat het gewoon doen, mooi toch?

Generatie Y onderwijs: samen leren
Begin dit studiejaar heb ik mijn vaste werkplek uitgeruimd en ervoor gekozen om plaats te nemen in het open studielandschap van mijn academie. Onderwijs en onderzoek vindt naar mijn mening niet plaats in gesloten ruimtes. Ik heb honderden uren doorgebracht in de lunchruimte van docenten, bij de groeps- en individuele werkplekken waar studenten (tussen)uren doorbrengen en de spreekkamers waar we het werkveld ontvangen. Dat heeft me de afgelopen maanden in de gelegenheid gesteld om naar vele tientallen gesprekken te luisteren en me te laten inspireren door studenten, collega’s en bedrijfsleven. Dit is de kern van mijn werk. Ik ben docent-onderzoeker en mijn taak is om te leren, samen met studenten, collega’s en het bedrijfsleven.

Na drie maanden kwam ik er tot mijn verbazing achter dat de overgrote meerderheid van de gesprekken niet ging over onderwijs, over leren en over persoonlijke groei. Maar liefst 85% van de gesprekken van zowel studenten als docenten ging over organisatorische randzaken als problemen met toets inschrijven, lokalenplanning, planning van onderwijs en toetsing, overvolle feedbacksessies, roosterwijzigingen etc..

Dat moet anders kunnen. Volgend jaar start ik in mijn minor, een onderwijsperiode van een halfjaar, met een pilot waarbij ik met allerlei ICT hulpmiddelen probeer ons onderwijs weer terug te krijgen naar de basis: samen leren.

Geen roosterwijzigingen, ingewikkelde onderwijsplanningen (ODB)
Voor volgend jaar vul ik geen onderwijsplanningsformulier (ODB) meer in. Er zijn geen onderwijs en tentamenroosters. Ook geen wijzigingen meer dus. Alle bijeenkomsten en toetsen vinden plaats in het open studielandschap. Een inspirerende open werkruimte voor alle studenten van onze academie dat onlangs door mijn innovatieve teammanager flink is opgeknapt. De bijeenkomsten vinden alleen op die momenten plaats als ik en de studenten zin hebben; studenten krijgen de verantwoordelijkheid om het te plannen. Ook de vele lessen van gastsprekers uit het bedrijfsleven vinden in het studielandschap plaats. Niet alleen studenten die de minor minor volgen zullen in het studielandschap aan het werk zijn, maar ook studenten uit andere jaren. Geen probleem. Ze worden ze geïnspireerd door de bijeenkomsten en misschien doen ze zelfs wel mee. Collega’s zullen voorbijkomen en hopelijk ook geïnspireerd raken. Het open studielandschap zal wat rumoerig zijn. Ook geen probleem. Interactie staat in de lessen centraal. Lessen met ‘kennisoverdracht’ (studenten hebben daar behoefte aan!) waarbij concentratie is benodigd stel ik digitaal ter beschikking als weblectures! 

Geen toets-inschrijfproblemen, conversietoetsen, problemen met de feedback
Vandaag zag ik een overzicht voorbij komen met meer dan 80 toetsen die onze academie dit kwartiel afneemt. Dat was exclusief tientallen derde kans toetsen. De afgelopen maanden luisterde ik naar tientallen gesprekken over inschrijvings- en plannings problemen voor deze toetsen. Volgend jaar is er slechts 1 toets bij mijn minor: een portfolio toets. Studenten maken zelf een afspraak voor deze toets als ze denken er klaar voor te zijn, ik daag ze uit omdat in hetzelfde kwartiel als het onderwijs te doen. Geen problemen met conversies en cijfervoer. Ik zorg dat alle studenten automatisch ingeschreven staan voor deze toets. Om de portfolio toets te behalen nemen ze deel aan een aantal kennistoetsen, assessments en werken ze aan rapportages. De beoordelingen daarvan verzamelen ze in de portfolio-functie van ons digitale leersysteem blackboard. Kennistoetsen allemaal digitaal afgenomen via testvision, ons toetssysteem. Ook voor de open vragen. Direct na afname van de toets staan de vragen en standaard antwoorden online. Studenten kunnen deze antwoorden vergelijken met hun eigen antwoorden. Het digitaal toetsen voorkomt een hoop gedoe met het gesleep met toetsen, surveillanten en plannen van feedback en toetssessies. De feedbacksessie is vervolgens daarvoor waarvoor het ooit bedoeld is: persoonlijke begeleiding en coaching. Daarvoor plan ik ongeveer 2 uur per vier studenten. Bijvoorkeur bij cafe de Kater.

Aan het einde van de minor vindt er een gesprek over het portfolio van de student plaats samen met een docent en werkvelddeskundige en een recente alumni. Het gesprek over het portfolio levert vervolgens een cijfer op. Kennis verouderd. Elke student is anders. Elk portfolio is elk jaar uniek

Kennisdeling: de tijd dat docent jarenlang voor de klas kon staan met hetzelfde verhaal is al enige jaren voorbij.
De wereld verandert. Kennis verouderd steeds sneller. Kennisoverdracht kan niemand beter dan Google. Ik werk samen met studenten en bedrijfsleven aan diverse beroepsproducten. Dat doen we via wiki’s (bijv. Wikispaces.com) en social media (linkedin) zodat ook collega’s en bedrijfsleven ons kan volgen. Als promovendus heb ik tientallen artikelen verzameld die studenten gebruiken voor de onderbouwing van hun praktijkadviezen. Ik zorg voor een systeem waarbij studenten en bedrijfsleven via telefoon en computer kunnen inloggen op mijn harde schijf of een gezamelijke harde schrijf opzetten. We schrijven vervolgens samen een advies voor het bedrijfsleven en publiceren dat op een site als managementsite.nl

Communicatie: E-mail is ouderwets.
Zeker de 100 MB IBM-lotus mailbox die ik en de studenten ter beschikking hebben op Saxion. E-mail wordt verboden als communicatie middel gedurende de hele minor. We werken met een samenwerkingsplatform waarbij studenten hun hun vragen, stellen bijdragen leveren etc. We leren van elkaar. Ik hoef niet meer individueel te beantwoorden. Net zoals we nu al doen via: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3722703. Dat scheelt veel tijd en studenten en collega’s leren van elkaar!

De ideeën hierboven zijn niet totaal nieuw. Vernieuwend is wel dat ik alles binnen nu en 4 maanden ga doorvoeren. Mijn lector noemt dat de guerilla-aanpak. Geen beleid, maar gewoon experimenteren. En anderen daarmee aansteken. Volgend jaar laat ik weten of het gelukt is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten