donderdag 21 april 2011

ICTO.SAXION.NL

De website van het programma ICT&O van Saxion is live gegaan

Het programma heeft twee omgevingen in de lucht gebracht; 1 waar we samenwerken met de collega’s van Saxion die samenwerken in de special interest groups; E-learning & didactiek, Toetsing, Onderzoek en Portal.
Ook de ICTO contactpersonen van de 12 academies hebben daar een samenwerkingsruimte. We hebben gekozen om de omgeving als “organization” binnen Blackboard op te zetten. Waarom? Omdat alle docenten sinds 1,5 jaar werken in Blackboard en we dus zoveel mogelijk binnen 1 omgeving en met 1 interface willen werken.

De website ICTO.SAXION.NL is bedoeld om informatie te verstrekken. Die informatie gaat over nieuwe ontwikkelingen bij de academies of informatie waarvan de experts denken dat het op de onderwijsvloer gebruikt kan worden. Er wordt informatie gedeeld over projecten, didactiek en er is een ideeënbus waar je ideeën kunt droppen om een innovatie te starten. Een jury bekijkt en beoordeeld die ideeën, de “winnaars” en dat zijn er per jaar 6 komen in aanmerking voor een stimulansbijdrage van maximaal 10.000 euro.

Op die wijze wil Saxion de innovaties stimuleren die vanaf de werkvloer worden ingebracht. Dat daar dan wel wat voorwaarden aan verbonden zijn mag duidelijk zijn. We kunnen dat lezen op de betreffende pagina:

Kaders SAXION Innovatiearrangementen Impuls


Wat zijn de randvoorwaarden en afbakeningen van het project?
Alleen medewerkers of studenten van Saxion kunnen een idee aandragen
De maximale financiële bijdrage is € 10.000,=
De bijdrage is eenmalig en moet gezien worden als een stimulans
Het management van de indiener van het idee heeft commitment getoond, door het zetten van een handtekening onder het projectplan (met tijdspad) en businesscase.
Er is een goedgekeurde businesscase en projectplan.
De urenregistratie moet plaatsvinden in Sagitta
Er is een maandelijkse hoofdpuntenrapportage aan de businessinformation manager ICTO
Tijdens de eerstvolgende Show & Share worden de resultaten van het project gepresenteerd aan de Saxion medewerkers.


Werkwijze

De medewerker of student van Saxion dient een idee in (virtuele ideeënbus http://icto.saxion.nl).
Het secretariaat van het programma ICTO krijgt hiervan een melding (geautomatiseerd)
Het secretariaat van ICTO plaats het idee op de website en brengt tevens de ICTO expert van de academie en/of dienst waar de indiener van het idee werkzaam is op de hoogte.
De ICTO expert neemt contact op met de indiener van het idee en werken het idee samen verder uit tot een projectvoorstel. De ICTO expert zal hierbij gebruik maken van een template. Dit template moet ervoor zorgen dat de ingediende projectvoorstellen met elkaar vergeleken kunnen worden.
De ICTO expert neemt hiertoe het initiatief.
Aan het eind van kwartiel 1, kwartiel 2, en kwartiel 3 komt een jury bijeen om het beste projectvoorstel te kiezen. De indiener van het beste projectvoorstel krijgt een dinerbon. Vervolgens wordt een tweede project gekozen. De twee beste projectenvoorstellen worden verder uitgewerkt in een businesscase en projectplan.
De ICTO experts nemen hiertoe het initiatief. Er kan ondersteuning gevraagd en gekregen worden op het gebied van projectmanagement.
De projecten die niet gekozen zijn, worden niet verwijderd, maar opgenomen in de beoordelingscyclus van de volgende periode

De jury zal bestaan uit een wisselende samenstelling van 5 personen.
De jury heeft 2 vaste leden: Mark Gellevij (Lector onderwijsinnovatie) en Henny Groot Zwaaftink (Business Information Manager ICTO). De overige 3 leden worden gekozen uit de ICTO contactpersonen. Bij de keuze van de leden wordt er rekening gehouden met de herkomst van de indieners van het projectvoorstel. Als het mogelijk is hebben de leden geen binding met de academie/ dienst van de indieners van het projectvoorstel

De eerste drie ideeën zijn al ingediend en te vinden op de website:
· Het Mobiele Bouwkunde kennisweb
· Maptable binnen onderwijs ROB.
· Audience response system in saxion collegezalen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten