maandag 21 maart 2011

De meerwaarde van ‘Mobile Learning’ binnen een ELO

Leen van Kaam, 
Teamleider functioneel beheer (beheer van Blackboard en TestVision), Saxion.

Ik hou al sinds ongeveer 2003 de ontwikkelingen op gebied van het fenomeen ‘Mobile Learning’ bij.  Soms volg ik presentaties op een conferentie, soms lees ik artikelen of websites over ‘Mobile Learning’. Steeds weer zag ik in het verleden ‘Mobile Learning’ als toekomstmuziek en wachtte ik op het juiste moment. Totdat ik in 2010 reizend naar of van Saxion met trein of bus studenten bezig zag met hun mobieltjes. Daarnaast kwam de aanbieding van ‘Blackboard Mobile Learn’ waarmee we de Elektronische LeerOmgeving (ELO) ook via het platform van een smartphone kunnen benaderen. Dus wilde ik het zelf ervaren. Sinds 5 maanden heb ik een nieuwe mobiele smartphone, zo’n zakcomputer. En ja, ik ben om! De tijd is daar!
Als Blackboard beheerder en onderwijsmens heeft dat mij wel aan het denken gezet. Heeft een onderwijsinstelling keuze?  Geen sprake van, ‘mobile learning’ wordt naar mijn idee een ‘Must Have’ of  ‘Should Have’ kenmerk, waarop onderwijsinstellingen een ELO gaan selecteren.’Wat moet je nu met zo’n mobiele variant van de ELO willen? Doet de ELO mobiel hetzelfde als op het de PC of niet? Ik moet er niet aan denken, dat ik van mijn telefoonscherm een wetenschappelijk artikel of een hoofdstuk uit een boek moet lezen en memoriseren. Ook het downloaden van bestanden op mijn mobieltje, lijkt me nu niet direct opportuun. Ontwikkelen van een Blackboard cursus doe ik sneller en makkelijker via de webinterface. Vooral geboeid ben ik daarom door de vraag ‘Welke functionaliteit zou een ELO dan moeten bieden om op je mobiele telefoon meerwaarde te bieden?’

Het hele artikel lezen?
‘Mobile learning’  versus leren in de ELO via een mobiel platform
‘Mobile Learning’ staat voor een breder fenomeen, dan leren via het mobiel platform van een ELO. Ik wil het met name over het mobiele platform van een ELO hebben. Daarmee sluit ik een aantal succesvolle toepassingen van Mobile Learning uit. Een ELO biedt namelijk niet content aan, maar biedt het framework waarbinnen die content kan worden gepresenteerd. Ik ben vooral benieuwd naar de vraag welke leeractiviteiten in de ELO met behulp van een mobiele telefoon meerwaarde kunnen hebben.
Binnen Saxion willen we studenten via één en dezelfde omgeving, namelijk een cursus in de ELO (Blackboard) toegang geven tot de digitale variant van het onderwijsleerproces. Natuurlijk kunnen de tools, die studenten daarmee kunnen benaderen, zich overal in de cloud bevinden. Het hoeven geen Blackboard tools te zijn. Een cursus in Blackboard is alleen het centrale toegangspunt tot digitaal leren. We willen namelijk niet, dat studenten naar allerlei verschillende plaatsen gestuurd moeten worden, om hun leeractiviteiten te kunnen uitvoeren.
Bij het bredere fenomeen ‘Mobile Learning’ heb ik inspiratie gezocht voor de vraag naar de functionaliteit van de ELO via een mobiel platform.

Mobiele functionaliteit
Zeer gewaardeerde functionaliteit in ‘Mobile Learning’ is het feit dat men online waarschuwingen krijgt voor het beschikbaar komen van meldingen van nieuwe mededelingen, agendagebeurtenissen, nieuwe resultaten, nieuwe items of nieuwe berichten in een cursus, het bereiken van deadlines en wijzigingen in eerder gemaakte afspraken. Gisteren kreeg ik bijvoorbeeld een melding (op mijn verzoek) van Nu.nl, dat Kadhafi in Lybie een staakt het vuren had afgekondigd. Belangrijk nieuws komt naar je toe! Niets waardeer ik zozeer als het cijfertje op de apps voor bijvoorbeeld nog niet gelezen SMS-berichten, updates in de iTunesstore of gemiste telefoontjes, dat precies aangeeft wat er nog op mij  wacht. Zo lijkt het me ideaal voor studenten en docenten om zelf aan te kunnen geven, waarvoor men meldingen wil krijgen en zo een selectie te maken van meldingen in de ELO die voor jou van belang zijn. Men zou dan een pop-up kunnen krijgen, of minimaal een tekentje in de apps, dat er nieuwe meldingen in de wachtrij staan.
Een tweede door studenten gewaardeerde mobiele functionaliteit is het kunnen afluisteren van podcasts of bekijken van weblectures van (al dan niet bezochte) colleges.  Uit pilots blijkt dat studieresultaten door het meerdere malen afluisteren of bekijken van colleges (en met name die colleges waar je aantekeningen bij zou willen maken), zouden verbeteren. Docenten kunnen de aanbieding van podcasts of weblectures gebruiken om nadruk te leggen op juist de kern van het thema van een college. Podcasts en weblectures kunnen het studenten, die een college gemist hebben, makkelijker maken de draad weer op te pakken.
Het maken van formatieve toetsen via mobiele telefoons blijkt getuige pilots een succes. Niet alleen een student krijgt een beeld hoe het met zijn kennis en vaardigheden op een bepaald gebied ervoor staat, ook een docent krijgt hiermee informatie over de vorderingen van een student of over de vraag welke lesstof  van een college inmiddels is overgekomen bij studenten. Ik zou ook wel eens willen onderzoeken, of kwalitatieve evaluaties van da academies over het gegeven onderwijs in de vorm van enquêtes een hogere respons kunnen krijgen, als deze enquêtes ook mobiel beschikbaar zijn.
Mobiele telefoons worden vooral gebruikt voor snelle communicatie. In de ELO hoop je dus ook met mobieltjes snelle communicatie tussen docenten en studenten en studenten onderling mogelijk te maken. Daarbij denk ik aan mededelingen, feedback op een blog of wiki, een nieuw bericht in een forum, een snelle instant message aan medecursisten en dat soort zaken.
Mensen leren met name op locatie, namelijk op hun werkplek of tijdens de stage. Want op locatie ontstaan als vanzelfsprekend voortdurend steeds nieuwe leersituaties, waarop een lerende moet reageren. Dat geldt bij uitstek voor beroepsonderwijs, waar mensen tijdens het uitoefenen van het beroep over het beroep leren. Op locatie is er echter niet altijd een computer beschikbaar. Misschien wel een mobiele telefoon. Met behulp van die mobiele telefoon zou een lerende op de werkplek naar mijn idee in staat moeten zijn snel informatie te zoeken binnen zijn leermaterialen over wat men op dat moment ervaart. Vervolgens zou een student die ervaringen in beeld en/of geluid moeten kunnen vastleggen en mobiel kunnen plaatsen op een ‘mediaboard’ waar hij met peers kan samenwerken en leren aan de hand van die ervaringen. Tenslotte zou een student op de werkplek bewijsmaterialen voor het portfolio mobiel kunnen verzamelen en vastleggen.
Veel van bovenstaande leeractiviteiten zouden ook mobiel beschikbaar moeten zijn voor cursusgroepen.
Voor een docent kan een mobieltje de betrokkenheid van studenten bij het onderwijs versterken. Denk bijvoorbeeld aan een docent, die studenten tijdens het college een vraag stelt en vervolgens de reacties al of niet anoniem toont. In plaats van energie te moeten steken in het vragen van een bijdrage van een enkele student tijdens het college, kan een docent via een ‘poll of stem-functionaliteit  de betrokkenheid van alle studenten door het stellen van vragen, vergroten.

Functionaliteit van Blackboard Mobile Learn
Biedt Blackboard Mobile Learn inmiddels deze meerwaarde? Nee, het biedt vooreerst een eerste stap in de richting. Tenslotte kan ook nog niet elke ELO inmiddels bogen op beschikbaarheid op een mobiel platform. Onderstaand schema geeft een aardig beeld, waar men al wel op kan rekenen met Blackboard Mobile Learn

Functionaliteit
Blackboard Learn Mobile
Toelichting
Meldingen
Nog niet op alle platforms is een app met een meldingen dashboard beschikbaar.  Als een meldingen dashboard beschikbaar is, kan men nog geen eigen selecties maken.
Podcasts, weblectures
+
Geen speciale voorzieningen hiervoor. Kunnen wel geopend worden als ze in een cursus staan.
Formatieve toetsen
-

Enquêtes
-

Snelle communicatie
++
Het is mogelijk feedback te geven op weblogs, journalen, wiki’s, berichten in een forum te plaatsen, en mededelingen te plaatsen.
Snel informatie zoeken op de werkplek
Alle informatie in een Blackboard cursus is beschikbaar. Er is echter niet snel in te zoeken, als je niet weet waar je de informatie moet vinden.
Vastleggen van informatie van de werkplek op een mediaboard
-
Berichten zijn te plaatsen in bv. een discussieforum, echter snel en makkelijk plaatsen van (media)bestanden is lastig.
Cursusgroepen
+
Voor cursusgroepen beschikbare functionaliteit is ook mobiel beschikbaar.
Bewijsmaterialen voor het portfolio vastleggen
_
Alleen via alternatieve app.
Poll functionaliteit
-


Is het erg, dat nog niet alle gewenste functionaliteit vanuit ‘ mobile learning’ ook via een mobiel platform vanuit Blackboard beschikbaar is? Nee, ik denk dat dit niet erg is. We moeten de tijd nemen, deze functionaliteit goed te ontwerpen in overleg met studenten. Belangrijk is of je op dit moment begint met het opdoen van ervaringen, wat leren in de ELO via een mobiel platform zou kunnen betekenen. En dat kan wel met Blackboard Learn.

Websites rond mobile learning, die ik regelmatig raadpleeg:

1 opmerking:

  1. Een snelle inventarisatie onder mijn havo/vwo eindexamenklassen leert dat ongeveer 25% van de leerlingen beschikt over een smartphone met onbeperkt internet. Zij vinden de mededelingen en hun cijfers via de Mobile Blackboard applicatie zeer handig!

    BeantwoordenVerwijderen