zaterdag 10 december 2011

Op weg naar gezamenlijk toetsen

OPROEP!
Hoor onze minister: de kwaliteit van toetsen moet omhoog, laten we investeren in de basiskennis en aangewezen specifieke beroepscompetenties per opleiding.  Laten we dat vooral "extern" laten toetsen. Surf heeft in het programma toetsing en toetsgestuurd onderwijs gelden voor het opzetten van een “nationale toetsinfrastructuur” Daar zit natuurlijk een gedachte achter, dat is niet voor niets.

Nu kunnen we twee dingen doen als HO:
1. afwachten en denken “dat loopt zo’n vaart niet” en dan plots met een CITO2.0 geconfronteerd
   worden of
2. wij als SURF (en dan bedoel ik dus niet alleen het bureau voor de goede orde) pakken dit op een
    vormen onze eigen kwalitatieve toetsorganisatie, zowel inhoudelijk als beveiligingstechnisch als
    organisatorisch.

In het SURF programma zien we al samenwerking ontstaan met betrekking tot gezamenlijke itembankopbouw, zoals bij de verpleegkunde en gezondheidszorgopleidingen. Dit is de eerste stap op weg naar kwalitatief goede toetsen, lijkt me.

Hier gaan een aantal fases aan vooraf, ik denk dan bijvoorbeeld aan:
1. docent ontwikkelt eigen toetsen en neemt die af
2. docenten in een team ontwikkelen samen toetsen en nemen die af
3. docenten van verschillende teams of opleidingen ontwikkelen samen toetsitems (of stellen die ter
    beschikking aan elkaar) en nemen de toets af
4. docenten van verschillende HO instellingen maken items, stellen die ter beschikking en nemen een
    toets af.
5. Idem 4, er zijn een aantal specialisten die de analyses en verbeteringen van de itembank ter hand
    nemen.
6. Idem 5, de toetsen worden klaargezet afgenomen, nagekeken en met analyse krijgen student en
    docent de resultaten terug.
7. Idem 6, de gehele organisatie wordt uitgevoerd door specialisten al dan niet binnen de gebouwen
    van de HO-instellingen en/of in regionale toetscentra (businessmodel iets van: elke HO, MBO, VO
    en particulier instituut kan er terecht).
8. Idem 7, de student kan op elk moment toetsen wanneer hij/zij vindt dat ie er aan toe is.

Wellicht ben ik hier of daar een stap vergeten, maar dat zouden we nu mooi in SURF verband kunnen uitzoeken. Laten we een focus aanbrengen en eerst kijken naar dit soort summatieve grootschalige toetsing in een professionele omgeving, met vragen die multimedia bevatten, waarin het mogelijk is om beveiligd toetsen af te nemen met veel studenten die gelijktijdig een toets kunnen afnemen. Laten we focussen op eigen uitbesteding door gezamenlijk onze nu duur betaalde licentiegelden “in een pot te gooien”. Laten we dat vooral gefaseerd doen, maar wel tempo maken. Dan kunnen de docenten zich bezig gaan houden met onderwijs, talentontwikkeling, groei, formatief toetsen, met hun core business.

Laten we wel zijn, dat is wat we toch willen kwalitatief goed onderwijs, gevolgd door een kwalitatief goede toetsing? Maar wel vanuit onze organisaties en niet door een goed bedoelde opgelegde externe organisatie? Dat laten we toch zeker niet gebeuren? Laten we het vooral samen doen. Daarvoor hebben we SURF in het leven geroepen! Het programma toetsing en toetsgestuurd leren en de SURF SIG toetsing zijn de basis. Besturen, management, ICTO's en collega docenten moeten het body/gewicht geven. Dus HO doe mee, sluit je aan!

1 opmerking:

 1. Heino,

  De wens vanuit de politiek om het HBO op te gaan zadelen met centrale eindtoetsen vind ik vrij onzalig. De specialisaties in kennis en de diversiteit van onderwijsvormen en toetsvormen om te bepalen of een student een gekwalificeerde beginnende beroepsbeoefenaar is, is m.i. niet te vangen in een centraal systeem met centraal ontwikkelde (digitale)toetsen (zeker met gesloten vragen) die een zogenaamd eindniveau meten. Zeer onwenselijk. Ik denk dat het HBO een krachtig signaal af moet geven dat dit ongewenst is.

  Het beroepenveld, de politiek en de maatschappij moeten op basis van een goed (maar efficiƫnt en eenvoudig accreditatiestelsel, gecombineerd met een gecommitteerdenstelsel van mensen uit het bedrijfsleven) kunnen accepteren dat het niveau van het onderwijs in Nederland geborgd is. En er moet ook geaccepteerd worden dat er wel eens een fout optreedt - het leven is niet perfect. Deze fouten moeten onderkend worden en hersteld, zonder in een soort van 'school-bashing' te ontaarden.

  Daar staat tegenover, dat - zeker in het eerste studiejaar in veel opleidingen - er veel onderwijs is dat wel (bijna) gelijk is voor veel opleidingen (bijv. wiskunde, statistiek) en waar veel opleidingen dezelfde inleidende cursussen verzorgen. Voor die domeinen (bijv. in de economie, bedrijfskunde, biologie, psychologie etc.) moet het toch mogelijk zijn in Nederland om wel centrale formatieve en summatieve toetsen te ontwikkelen. En daar kan SURF volgens mij in haar projecten en in haar infrastructuur het best op insteken. En hopelijk gebeurt dat ook in de projecten die in de komende ronde goedgekeurd worden.

  Daarnaast moeten vooral de uitgeverijen in Nederland meer van zich laten horen en zo mogelijk gaan samenwerken met het hoger onderwijs om dergelijke projecten op te gaan zetten en op een kostentechnisch en organisatorisch haalbare manier te exploiteren.

  Groeten,

  Silvester

  BeantwoordenVerwijderen